Něco pro uši, pro oči i pro duši II


Hlavní strana 1. setkání 2. setkání 3. setkání 4. setkání 5. setkání 6. setkání 7. setkání 8. setkání 9. setkání

Pravidelná podvečerní setkání (vždy druhou neděli v měsíci) pro všechny, kdo chtějí potěšit nejen svůj sluch a zrak při koncertech a divadelních představeních, ale také chtějí slyšet něco, co oslovuje duši. Setkání začínají vždy v 17.30 na evangelické faře, Vrchlického 1, Jihlava, za pěkného počasí se celý program odehrává na terase za farou, v případě nepříznivého počasí v sále fary.

Program se skládá ze zamyšlení, které pro vás připravuje Jan Keřkovský, farář ČCE v Jihlavě, a koncertu či divadla.

Ročník 2017 najdete na https://www.iprodusi.cz/2017/

Program 2018

Proběhlo...

neděle 9. prosince 2018 v 17.30

pro duši: Někdo mě vede za ruku

Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít tmou – znáte tu písničku, ne? Zpíváme ji a ona nás ujišťuje, že nejsme sami, někdo nás má rád a vede nás za ruku. Toho si vážím (však to není žádná samozřejmost, že nás někdo má rád). Číst dále...

pro uši a pro oči: Moravské jazzové duo (Milan Kašuba a Petr Kořínek)

I pro duši 2018 - 9. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 9

neděle 11. listopadu 2018 v 17.30

pro duši: Když pro oči nevidím...

Kde je vlastně v lidském životě k nalezení Bůh? Všude, nebo nikde? Nebo jak se to vezme? V hodně staré knížce zvané Bible se o tom píše docela dost. Hemží se to tam postavami z dávných dob, ale zkuste si kus jejich vyprávění vypůjčit a možná zjistíte něco, co jste moc nečekali... Číst dále...

pro uši a pro oči: Filip Dvořák a Jiří Sycha (cembalo a housle)

I pro duši 2018 - 8. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 8

neděle 14. října 2018 v 17.30

pro duši: Nepijte čůčo, když je tu dobré víno!

Když Ježíš šel přes tu judskou zem, byla zrovna v jednom městě svatba: “Tak tam jdem,” povídá učedníkům. A šli. Takhle začíná v Bibli jeden slavný příběh – slavný kvůli tomu, co se tam stalo. Taková nepříjemnost: došlo víno. A tak Ježíš přikázal služebníkům, aby do štoudví nanosili vodu. Pak to ochutnali a ejhle – ono je to víno, a skvělé! Asi málokterý biblický příběh si čtenáři tak oblíbili. Bodejť, zázrak, který končí několika hektolitry báječného moku. Až na to, že... Číst dále...

pro uši a pro oči: Lenka Dusilová

I pro duši 2018 - 7. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 7

neděle 9. září 2018 v 17.30

pro duši: Co dokáže strach

Byl jednou jeden a ten se strašně bál. Byl samé „Co kdyby přišli“ anebo „Co kdyby mi všechno vzali“ a měl z nich nahnáno. Neměl to ze své hlavy, občas se opravdu semele v životě něco zlého. A tak se bál. Strach má velké oči, tak se bál čím dál víc. Nebál se sám, bylo jich takových spousta. Vlastně všichni: kudy chodili, tudy se litovali a proklínali osud. Číst dále...

pro uši a pro oči: Divadlo GT Hlinsko: Ela, Hela a Vernisáž (Václav Havel)

I pro duši 2018 - 6. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 6

neděle 10. června 2018 v 17.30

pro duši: Boží milost – a co za to?

„Běž a řekni lidem o fajnové budoucnosti, kterou pro vás mám,“ povídá jednoho dne Bůh Jozuovi. „To už jsem jednou zkusil a málem mě ukamenovali,“ opáčil Jozue. Honily se mu přitom hlavou vzpomínky, jak ze zaslíbené země přinesli vzorky lusuxní úrody a jak se lid rozhodl, že je to nějaký švindl a že je nejvyšší čas věrozvěsty dobrých časů pověsit. “To už jsem jednou zkusil a málem mě to stálo krk,” povídá tedy Jozue, ale Bůh na to: „Tak jim to řekni podruhé.“ „No díky.“ Chvíli si to v hlavě sumíroval a pak povídá: „Moment. To nebude jen tak. Neřekls, za jakých podmínek. Co za to?“ Číst dále...

pro uši a pro oči: Divadlo DRAK N´ ROSES: Zajíc v sedmém nebi

I pro duši 2018 - 5. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 5

neděle 13. května 2018 v 17.30

pro duši: Spolehnout se – ale co to dá práce!

Bible si na tolika místech protiřečí! „Hospodin s tebou skoncuje.“ Anebo: „Hospodin tě zachrání.“ Přitom to oboje platí, ty věty totiž pokračují nenápadným „když“. „Hospodin s tebou skoncuje, když...“ nebo „Hospodin tě vysvobodí, když...“ Ale ta když nejsou podmínkou, co musíte splnit. Je to jako dvoje otevřené dveře, pozvánka na cestu. „Jenže co je za nimi? Nevidím, co mě tam čeká. Podívám se, Bože, co je o tom ve hvězdách nebo v játrech našeho psa nebo v křišťálové kouli, a pak ti řeknu...“ Avšak ouha, v horoskopu, játrech, kartách ani kouli se nic nedočtete. Číst dále...

pro uši a pro oči: Písničkářka Jana Šteflíčková

I pro duši 2018 - 4. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 4

neděle 8. dubna 2018 v 17.30

pro duši: Pán Bůh s námi a zlé pryč!

Všechno to začalo požehnáním, což je takový Boží slib, co se předává z generace na generaci. Jákob o to požehnání stál tak moc, až se nezdráhal se ho zmocnit podvodem a lstí. Jenže Boží požehnání se nechová jako džin z láhve nebo stoleček, co se na povel prostírá. K požehnání vede někdy dost úzká a trnitá cesta, kterou nelze projít bez úhony. To už Jákob ví, ovšem jsou chvíle, kdy člověk neví, jak dál, a to se teď stalo. Synové mu přinesli zkrvavené šaty svého bratra Josefa, víc že z něj v poušti nezbylo. To asi dravá zvěř. Číst dále...

pro uši a pro oči: Jana Koubková Quartet

I pro duši 2018 - 3. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 3

neděle 11. března 2018 v 17.30

pro duši: Jak se žije s požehnáním na krku?

„Kašlu na Boha, stejně není, říká si v srdci bloud, ale já bloudit nechci, budu dbát na tvoje cesty.“ Tak nějak se to říká v písničce, která se u nás zpívala, když jsem byl malý (rodiče nás ji učili jako varování, aby z nás nevyrostli bloudi). Já na tebe, Bože, nekašlu, vím, že tu jsi, a dbám na tvoje cesty. Ovšem z toho, kudy vedou, mně občas jde hlava kolem. Číst dále...

pro uši a pro oči: Písničkář Jan Burian

I pro duši 2018 - 2. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 2

neděle 4. února 2018 v 17.30

pro duši: Jak vypadá boží horor?

Bible není kniha reportáží. Ani dějepis. Spíš něco jako klíč k určování hodnot – co je pro život důležité a jak s tím zacházet. Aby se to líp pamatovalo, je to tam sepsáno formou příběhů. A aby se to pamatovalo ještě líp, připomínají ty příběhy někdy horor... Číst dále...

pro uši a pro oči: Lydie Härtelová: Koncert pro harfu

I pro duši 2018- 1. setkání
Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1 Něco pro uši, pro oči i pro duši 2018 – 1
Kontakt


Něco pro uši, pro oči i pro duši pro vás připravuje
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jihlavě
Vrchlického 1
Jihlava

info@iprodusi.cz